За фирма "Строителен Стандарт" ЕООД

“СТРОИТЕЛЕН СТАНДАРТ” ЕООД е консултанско дружество с основна дейност оценка на проекти и строителен надзор,  която от създаването си през 1999г. има успешно реализирани над 800 обекта в цялата страна. Дружеството разполага с екип от висококвалифицирани архитекти и инженери.

“СТРОИТЕЛЕН СТАНДАРТ” ЕООД е въвело и поддържа Интегрирана система за управление на качество, здраве и безопасност при работа и управление на околната среда, съгласно стандарти БДС ЕN ISO 9001 : 2015, БДС ISO 45001:2018 и БДС ЕN ISO 14001:2015 при извършване на „Прединвестиционни проучвания и управление на проекти, консултантски услуги в областта на строителството – комплексни оценки на инвестиционните проекти с основните изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор на сгради, съоръжения и техническа инфраструктура, изготвяне на технически паспорт. Обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради“.

“СТРОИТЕЛЕН СТАНДАРТ” е застрахован за “Професионална отговорност за участниците в проектирането и строителството” на обекти първа категория за консултант извършващ оценка за съответствието на инвестиционните обекти и консултант, извършващ строителен надзор.

Вход

Регистрация

Tenerife

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus luctus

Follow Us